Κλείσιμο

Όργανο
Όργανο - Βασικά στοιχεία
Το Όργανο, ο «βασιλιάς των οργάνων», όπως το αποκαλούσε ο Μότσαρτ, είναι από τα πιο σύνθετα, πολύπλοκα αλλά και μεγαλοπρεπή όργανα. Είναι ένα αερόφωνο πληκτροφόρο, δηλ. ένα πνευστό όργανο με πλήκτρα. Επειδή το Όργανο μπορεί να μιμηθεί και τους ήχους άλλων οργάνων, ο εκτελεστής είναι σαν να ελέγχει με τα χέρια του μια ολόκληρη ορχήστρα, και μάλιστα ολόκληρο το σώμα του ―χέρια, πόδια και κορμός― είναι σε συνεχή κίνηση.

Τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται το Όργανο είναι:

- Η αεραποθήκη, δηλαδή o «πνεύμονας» του Οργάνου. Σε ένα απλό πνευστό όργανο ο εκτελεστής με την εισπνοή του αντλεί αέρα, τον αποθηκεύει στα πνευμόνια του και με την εκπνοή του τον διοχετεύει με πίεση μέσα στο σωλήνα, ενώ στο Όργανο η λειτουργία άντλησης του αέρα, αποθήκευσης και διοχέτευσής του γίνεται με μηχανικό τρόπο. Στα παλαιότερα Όργανα η άντληση αέρα γινόταν με χειροκίνητα φυσερά, που σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις ήταν και ...ποδοκίνητα!

- Οι ηχητικοί σωλήνες ή αυλοί, διαφορετικών μεγεθών, σχημάτων, τύπων και υλικών.

Οι αυλοί είναι οργανωμένοι σε ομάδες, που λέγονται ρεγκίστρα. Κάθε ομάδα αυλών παράγει διαφορετικό ηχόχρωμα. Δηλαδή, πέρα από τον βασικό και χαρακτηριστικό ήχο του, το Όργανο μπορεί να μιμηθεί και άλλα όργανα, όπως τη βιόλα, την τρομπέτα, το κορνέτο, το κλαρινέτο, την ανθρώπινη φωνή κλπ. Με τη βοήθεια των μοχλών, ο εκτελεστής επιλέγει κάθε φορά τις σειρές αυλών που θα ενεργοποιήσει, για να παραγάγει έτσι τα διαφορετικά ηχοχρώματα. Μπορεί επίσης να συνδυάσει ηχοχρώματα. Οι σωλήνες κάθε σειράς είναι διαβαθμισμένοι σύμφωνα με το μέγεθός τους: όσο πιο μικρός είναι ο αυλός τόσο οξύτερη είναι η παραγόμενη νότα και όσο πιο μεγάλος και φαρδύς, τόσο βαθύτερη.

- Τα πληκτρολόγια χεριών και ποδιών. Την ώρα που ο εκτελεστής πατάει κάποιο πλήκτρο, ενεργοποιείται ένας μηχανισμός που διοχετεύει αέρα σε πίεση από την αεραποθήκη σε κάποιο/ους αυλό/ούς. Τα πληκτρολόγια παράγουν διαφορετικά ηχητικά εφέ. Για παράδειγμα, το κύριο πληκτρολόγιο παράγει και τους πιο ισχυρούς ήχους. Με ένα άλλο πληκτρολόγιο ο εκτελεστής μπορεί να προκαλέσει αυξομειώσεις στην ένταση του ήχου, καθώς με το άνοιγμα ή το κλείσιμο των περσίδων ο ήχος μπορεί να γίνει περισσότερο ή λιγότερο «γεμάτος». Ένα άλλο Όργανο πάλι, το ποζιτίφ, παράγει έναν πιο μαλακό, γλυκό ήχο, κατάλληλο για τη συνοδεία χορωδιακών έργων ή για πιο ήρεμη μουσική κλπ. Το πληκτρολόγιο ποδιών ή πεντάλ έχει και αυτό την ίδια διάταξη πλήκτρων. Ο εκτελεστής παίζει στα πλήκτρα με τις μύτες και τις φτέρνες των ποδιών του.