Κλείσιμο

Ηχος, Ηχητικά κύματα
Ύψος, Ένταση και Καθαρότητα
Κάθε ήχος προκαλείται από ένα αντικείμενο που πάλλεται (ηχογόνο σώμα). Οι παλμικές κινήσεις μεταδίδονται συνήθως μέσω του αέρα με τη μορφή ηχητικών κυμάτων και όταν ερεθίσουν το όργανο της ακοής δημιουργούν το ακουστικό αίσθημα.

Τα χαρακτηριστικά του ήχου είναι το ύψος, η ένταση, η καθαρότητα και το ηχόχρωμα (ή χροιά ή χρώμα).

Το ύψος εξαρτάται από τη συχνότητα, δηλαδή τον αριθμό των παλμικών κινήσεων σε κάθε δευτερόλεπτο. Όσο πιο μεγάλη είναι η συχνότητα (δηλαδή όσο περισσότερες είναι οι παλμικές κινήσεις) τόσο πιο ψηλός είναι ο ήχος, και όσο πιο μικρή η συχνότητα, τόσο πιο χαμηλός.

Η ένταση του ήχου είναι ανάλογη με το πλάτος των παλμικών κινήσεων. Μεγαλύτερη δύναμη στην ταλάντωση του ηχογόνου σώματος προκαλεί πλατύτερες δονήσεις και επομένως μεγαλύτερη ένταση στον ήχο.

Η καθαρότητα του ήχου εξαρτάται από την κανονικότητα των παλμικών κινήσεων. Κανονικές, περιοδικές παλμικές κινήσεις παράγουν ηχους συγκεκριμένου τονικού ύψους (φθόγγους), ενώ οι ήχοι που παράγονται από ακανόνιστες, άτακτες παλμικές κινήσεις έχουν ακαθόριστο τονικό ύψος και δίνουν το συναίσθημα του «θορύβου». Τα όργανα που παράγουν φθόγγους, όπως το πιάνο, το βιολοντσέλο, το κόρνο κλπ., μπορούν να αποδώσουν και μελωδίες και ρυθμούς. Αντίθετα, τα όργανα που παράγουν ήχους ακαθόριστου τονικού ύψους (όπως το ταμπούρλο, οι καστανιέτες, τα κύμβαλα κλπ.) μπορούν να αποδώσουν μόνο ρυθμούς.

   Γάτα, σκύλος και σιωπηλή σφυρίχτρα!


Μονάδα μέτρησης της συχνότητας είναι το Hertz (Hz). Ένα Hz αντιπροσωπεύει μία παλινδρομική κίνηση στο δευτερόλεπτο. Το κατώτατο όριο της ακουστικής μας ικανότητας είναι 16 με 20 Hz, το ανώτατο είναι 20.000 Hz, λίγο περισσότερο από το σύριγμα μιας νυχτερίδας. Πολλά ζώα συλλαμβάνουν ήχους μεγαλύτερων συχνοτήτων από τους ανθρώπους (υπέρηχοι). Το ακουστικό όριο της γάτας είναι 25.000 Hz, του σκύλου 35.000 Hz. Υπάρχουν «σιωπηλές» σφυρίχτρες για το κάλεσμα των σκύλων, που παράγουν συχνότητες πάνω από 20.000 Hz, τις οποίες δεν μπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο αυτί. Η νυχτερίδα και το δελφίνι συλλαμβάνουν συχνότητες πάνω από 100.000 Hz. Οι ελέφαντες, όπως και τα δελφίνια, επικοινωνούν με υπέρηχους, ακόμα και αν βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.
   Ντεσιμπέλ και κουφαμάρα!


Μονάδα μέτρησης της έντασης είναι το bel, όμως στην πράξη χρησιμοποιείται το υποπολλαπλάσιό του, το decibel (dB). Ο ασθενέστερος ήχος που μπορεί να συλλάβει το αυτί του ανθρώπου είναι 1 dB. Η ένταση του ήχου ενός βιολιού που παίζει σιγά αναλογεί σε περίπου 25 dB, ενώ μιας ορχήστρας που παίζει πολύ δυνατά γύρω στα 100 dB. Ήχοι που ξεπερνούν τα 120 dB, λόγου χάρη του αεροπλάνου, είναι στα ανώτατα όρια που μπορεί να ανεχτεί το αυτί του ανθρώπου. Mελέτες απέδειξαν ότι το αυτί του ανθρώπου μπορεί να υποστεί ζημιές από μια συνεχή έκθεση σε εντάσεις από 85 dB και πάνω.
   Γάτα, σκύλος και σιωπηλή σφυρίχτρα!


Μονάδα μέτρησης της συχνότητας είναι το Hertz (Hz). Ένα Hz αντιπροσωπεύει μία παλινδρομική κίνηση στο δευτερόλεπτο. Το κατώτατο όριο της ακουστικής μας ικανότητας είναι 16 με 20 Hz, το ανώτατο είναι 20.000 Hz, λίγο περισσότερο από το σύριγμα μιας νυχτερίδας. Πολλά ζώα συλλαμβάνουν ήχους μεγαλύτερων συχνοτήτων από τους ανθρώπους (υπέρηχοι). Το ακουστικό όριο της γάτας είναι 25.000 Hz, του σκύλου 35.000 Hz. Υπάρχουν «σιωπηλές» σφυρίχτρες για το κάλεσμα των σκύλων, που παράγουν συχνότητες πάνω από 20.000 Hz, τις οποίες δεν μπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο αυτί. Η νυχτερίδα και το δελφίνι συλλαμβάνουν συχνότητες πάνω από 100.000 Hz. Οι ελέφαντες, όπως και τα δελφίνια, επικοινωνούν με υπέρηχους, ακόμα και αν βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.
   Ντεσιμπέλ και κουφαμάρα!


Μονάδα μέτρησης της έντασης είναι το bel, όμως στην πράξη χρησιμοποιείται το υποπολλαπλάσιό του, το decibel (dB). Ο ασθενέστερος ήχος που μπορεί να συλλάβει το αυτί του ανθρώπου είναι 1 dB. Η ένταση του ήχου ενός βιολιού που παίζει σιγά αναλογεί σε περίπου 25 dB, ενώ μιας ορχήστρας που παίζει πολύ δυνατά γύρω στα 100 dB. Ήχοι που ξεπερνούν τα 120 dB, λόγου χάρη του αεροπλάνου, είναι στα ανώτατα όρια που μπορεί να ανεχτεί το αυτί του ανθρώπου. Mελέτες απέδειξαν ότι το αυτί του ανθρώπου μπορεί να υποστεί ζημιές από μια συνεχή έκθεση σε εντάσεις από 85 dB και πάνω.