Κλείσιμο

Παλιά Όργανα
Γενικά
Ο Μεσαίωνας εμφανίζει μια πλούσια ποικιλία μουσικών οργάνων, που χωρίζονται σε δύο ομάδες: στα ηχηρά όργανα (haut), τα οποία χρησιμοποιούνταν σε πομπές, παρελάσεις και γενικά σε ανοιχτούς χώρους, και στα όργανα με χαμηλή μουσική ένταση (bas), για μουσική σε κλειστούς χώρους και μικρές αίθουσες, όπως για χορούς, συνοδεία τραγουδιών κλπ. Μερικά ανήκαν και στις δύο κατηγορίες.